| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Caroline Doelman 9 years, 2 months ago

Kerkplaats Vierhovenkerk Delft

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Delft_-_Vierhovenkerk_1.jpg

De Vierhovenkerk in Delft is al geruime tijd bezig met duurzaamheid.

Onder het motto Keep Cool organiseert de groep Fair & Groen diverse duurzame activiteiten: themadiensten, modeshow, maaltijden enzovoort.

Op de webite van de Vierhovenkerk is een speciale pagina van het Fair en Groen project. Klik hier.  

 

 

 

 

 

 

Werkgroep

De groep Fair&Groen is al geruime tijd actief op gebied van duurzaamheid in brede zin. De groep  bestaat uit een achttal jonge mensen en wordt ondersteund door de werelddiaken en de predikant. Mede door hun inzet is de Vierhovenkerk in Delft een Fair Trade kerk geworden.  

 

Dromen

Met elkaar is nagedacht over wat er over 20 jaar is gerealiseerd op het gebied van groen en fair leven in Delft. Een aantal punten uit het gesprek: 

"Kerken binnen Delft werken samen aan gesprekspunten om te kijken wat er samen verder gedaan kan worden. Ook met de gemeente Delft is samenwerking. Er is een brede samenwerking, waarin de kerk de spirituele/religieuze dimensie geeft. Om te voldoen aan duurzaamheidseisen hebben we misschien wel een nieuw gebouw." 

 

"Alle inkoop van producten is Fair Trade. Er is een signifcant aantal mensen dat thuis ook Fair Trade producten gebruikt. Het kerkgebouw heeft zonnecellen op het dak, maar CO2 neutraal is zelfs nog beter. Er is daadwerkelijke gedragsverandering in de kerkgemeenschap, ook bij de mensen thuis."

 

"Wereldwinkels hoeven niet meer, want alles wat je in de winkels koopt is Fair Trade. Tegen 2030 is Fair Trade wel helemaal geregeld, maar dan staat de Vredespolitiek  weer prominent op de agenda, o.a. als gevolg van oorlogen om water. Waterhandel, dat gaat over gerechtigheid als Bijbels thema, staat dan op de kaart. De focuspunten zijn over 20 jaar verschoven, maar er is dan veel meer samenwerking, ook met parochie en moskee, tot ‘Vredesgemeente’. Niet met die hijgerigheid van het moet ‘nu’ gebeuren, maar met een ontspannen houding."

 

"Ik pin mij liever niet vast aan beeld ‘over 20 jaar’, omdat ik er van uit ga dat je iedere keer weer stappen zet. Ik sluit aan bij het voorgaande over focusverschuiving en samenwerking in Delft en bewustwording bij mensen thuis, en hij ziet dat er gedurende die 20 jaar steeds weer is gezocht naar creatieve manieren om te laten zien wat belangrijk is. Als je een resultaat echt zou willen neerzetten, dan moeten we het ook echt als een focuspunt voor het beleid van de kerk nemen voor 20 jaar. Dan wordt het ook politiek en daarvoor heb je samenwerking en draagvlak nodig."

 

 

Plannen

In het voorgaande vallen vooral Verankering en Verbreding op.

  • Verankering als persoonlijke benadering, zodat het kan beklijven en opdat duurzaamheidsbeleid in de kerk niet afhankelijk is van de werkgroep.
  • Verbreding vindt plaats binnen eigen gemeente en  binnen geheel Delft. In de weg er naar toe is het zinnig om het plezier met het nuttige  te combineren.

 

De plannen van de werkgroep Fair & Groen werden in het werkplan Keep Cool vastgelegd en regelmatig werd dit werkplan aangepast aan nieuwe activiteiten. Sinds kort heeft Delft een nieuw beleidsplan 2011-2012.

 

Activiteiten 

In Delft was de cursus ‘Kerk en Duurzaamheid’, georganiseerd door de groep Fair& Groen van de Vierhovenkerk, een succes. Niet alleen vanuit de eigen gemeente maar ook uit drie andere kerkelijke gemeenten deden mensen mee. In het Keep Cool plan staan nog meer activiteiten genoemd: maaltijden, fairtrade modeshow enz.

 

 

 

 

Verbinden

Op plaatselijk niveau zijn er meer initiatieven dan je denkt. Lees verder

Verbeelden

Sommige beelden zoals foto’s, tekeningen en filmpjes zeggen meer dan woorden. Lees o.a.  artikelen over diverse activiteiten...

Verdiepen

Lees wat anderen inspireert op de weg naar een fair en groen leven...

 

nieuwsblog werk aan de wereld

 

 


 

 

 

 

 

Welkom op Kerkplaats Delft

Dit is een echte werkplaats! Ben je betrokken bij Kerken - werk aan de wereld Delft?  Dan kun je hier zelf ideeën, materialen, beelden, nieuws en verhalen toevoegen over fair en groen levenKlik op de link om te lezen hoe je toegang kunt krijgen tot de wiki en voor meer informatie over Werken-met-een-wiki
 

 

Naar de centrale kerkplaats van Kerken-werk aan de wereld >>>

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.